Intimitate

Intimitate

Suntem foarte încântați că v-ați arătat interesați de compania noastră. Protecția datelor este o prioritate deosebit de mare pentru gestionarea AGRARIA GIOIESE BY DE CARIA ANTONIO. Utilizarea paginilor de Internet ale AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO este posibilă fără indicarea datelor cu caracter personal; cu toate acestea, dacă o persoana vizată dorește să utilizeze servicii speciale prin intermediul site-ului nostru web, poate fi necesar să se proceseze date cu caracter personal. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există niciun temei juridic, obținem, în general, consimțământul persoanei vizate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon al unei persoane vizate va fi întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) și în conformitate cu reglementările specifice fiecărei țări privind protecția datelor aplicabile AGRARIA GIOIESE BY DE CARIA ANTONIO. Prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, compania noastră dorește să informeze publicul larg cu privire la natura, domeniul de aplicare și scopul datelor cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm și le prelucrăm. În plus, persoanele vizate sunt informate, prin intermediul acestei declarații privind protecția datelor, cu privire la drepturile la care au dreptul.

În calitate de operator de date, AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO a implementat numeroase măsuri tehnice și organizatorice pentru a asigura cea mai completă protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site. Cu toate acestea, transmisiile de date pe internet pot avea, în principiu, lacune de securitate, astfel încât este posibil ca protecția absolută să nu fie garantată. Din acest motiv, fiecare persoana vizată este liberă să își transfere datele cu caracter personal prin mijloace alternative, de exemplu prin telefon.

1. Definiții
Declarația privind protecția datelor din AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO se bazează pe termenii utilizați de legiuitorul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor ar trebui să fie lizibilă și ușor de înțeles pentru publicul larg, precum și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a asigura acest lucru, am dori mai întâi să explicăm terminologia utilizată.

În această declarație privind protecția datelor, folosim, printre altele, următorii termeni:

a) Date cu caracter personal
Date cu caracter personal: orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane fizice.

b) Obiectul datelor
Persoana vizată este o persoană fizică identificată sau identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de operator în vederea prelucrării.

c) Prelucrarea
Prelucrarea este orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, inclusiv prin mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, anularea sau distrugerea.

d) Restricționarea prelucrării
Restricționarea prelucrării este marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a restricționa prelucrarea acestora în viitor.

e) Monitorizarea comportamentului
Monitorizarea comportamentului: orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspecte privind performanța persoanei fizice la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locația sau mișcările.

f) Pseudonimizare
Pseudonimizarea este prelucrarea datelor cu caracter personal astfel încât datele cu caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei anumite persoane vizate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile.

g) Autoritatea de supraveghere sau autoritatea de supraveghere responsabilă cu prelucrarea datelor cu caracter personal
Operatorul de date cu caracter personal este persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau în cooperare cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii sau a statelor membre, operatorul sau criteriile specifice pentru numirea sa pot fi prevăzute de dreptul Uniunii sau de dreptul intern.

h) Persoana împuternicită de operator
Persoana împuternicită de operator este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

i) Destinatar
Beneficiarul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt organism căruia îi sunt comunicate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o terță parte. Cu toate acestea, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei anumite investigații în conformitate cu legislația Uniunii sau a statelor membre nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective trebuie să respecte normele aplicabile privind protecția datelor în conformitate cu scopurile prelucrării.

j) Terță parte
Terțul este o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism, altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucre a datelor cu caracter personal.

k) Consimtamantul
Consimțământul persoanei vizate este o indicație liberă, specifică, informată și neechivocă a dorințelor persoanei vizate prin care aceasta, prin intermediul unei declarații sau al unei acțiuni afirmative clare, înseamnă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc.

2. Numele și adresa operatorului de date
Operatorul de date cu caracter personal în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), al altor legi aplicabile privind protecția datelor în statele membre ale Uniunii Europene și al altor dispoziții referitoare la protecția datelor este:

AGRARIA GIOIESE BY DE CARIA ANTONIO

VIA STATALE 18, 153

89013 BUCURIE TAUR

Italia

Telefon: 096655662

E-mail: info@agrariagioiese.it

Site-ul: https://www.agrariagioiese.it

3. Cookie-uri
Paginile de Internet ale AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate într-un sistem informatic prin intermediul unui browser de Internet.

Multe site-uri internet și servere utilizează cookie-uri. Multe cookie-uri conțin un așa-numit ID cookie. Un ID cookie este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-un șir de caractere prin care puteți atribui pagini de Internet și servere browserului de internet specific în care a fost stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor web și serverelor vizitate să diferențieze browserul individual al subiecților testați de alte browsere de internet care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de Internet poate fi recunoscut și identificat folosind ID-ul unic al cookie-ului.

Prin utilizarea cookie-urilor, AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO poate oferi utilizatorilor acestui site servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi posibile fără setarea cookie-urilor.

Prin intermediul unui cookie, informațiile și ofertele de pe site-ul nostru pot fi optimizate ținând cont de utilizator. Cookie-urile ne permit, așa cum am menționat mai sus, să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei recunoașteri este de a facilita utilizarea site-ului nostru de către utilizatori. Utilizatorul site-ului web care utilizează cookie-uri, de exemplu, nu trebuie să introducă detaliile de conectare de fiecare dată când site-ul web este accesat, deoarece acesta este preluat de site-ul web și cookie-ul este apoi stocat în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul unui coș de cumpărături dintr-un magazin online. Magazinul online stochează articolele pe care un client le-a plasat în coșul de cumpărături virtual prin intermediul unui cookie.

Persoana vizată poate, în orice moment, să împiedice setarea cookie-urilor prin intermediul site-ului nostru web prin intermediul setării corespunzătoare a browserului de internet utilizat și, prin urmare, poate refuza permanent setarea cookie-urilor. În plus, cookie-urile deja setate pot fi șterse în orice moment prin intermediul unui browser de internet sau al altor programe software. Acest lucru este posibil în toate browserele de Internet populare. Dacă persoana vizată dezactivează setarea cookie-urilor în browserul de internet utilizat, nu toate funcțiile site-ului nostru web pot fi pe deplin utilizabile.

4. Colectarea de date și informații generale
Site-ul web al AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO colectează o serie de date și informații generale atunci când o persoana vizată sau un sistem automat apelează site-ul web. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Putem colecta (1) tipurile de browsere și versiuni utilizate, (2) sistemul de operare utilizat de sistemul de accesare, (3) site-ul web de pe care un sistem de accesare ajunge pe site-ul nostru web (așa-numiții referenți), (4) sub-site-urile web, (5) data și ora accesării la site-ul internet, (6) o adresă de protocol internet (adresa IP), (7) furnizorul de servicii internet al sistemului de acces și (8) orice alte date și informații similare care pot fi utilizate în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre informatice.

Atunci când se utilizează aceste date și informații generale, AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO nu trage nicio concluzie cu privire la persoana în cauză. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru (1) a furniza în mod corect conținutul site-ului nostru web, (2) a optimiza conținutul site-ului nostru web și publicitatea acestuia, (3) a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informației și a tehnologiei site-ului web și (4) a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic. Prin urmare, AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO analizeaza statistic datele si informatiile colectate anonim, cu scopul de a creste protectia datelor si securitatea datelor companiei noastre si de a asigura un nivel optim de protectie a datelor cu caracter personal prelucrate. Datele anonime din fișierele jurnal ale serverului sunt stocate separat de toate datele cu caracter personal furnizate de o persoana vizată.

5. Înregistrarea pe site-ul nostru
Persoana vizată are posibilitatea de a se înregistra pe site-ul operatorului cu indicarea datelor cu caracter personal. Ce date cu caracter personal sunt transmise operatorului sunt determinate de masca de intrare respectivă utilizată pentru înregistrare. Datele cu caracter personal introduse de persoana vizată sunt colectate și stocate exclusiv pentru uz intern de către operator și în scopuri proprii. Operatorul poate solicita transferul către unul sau mai mulți procesatori (de exemplu, un serviciu de coletărie) care utilizează, de asemenea, date cu caracter personal într-un scop intern imputabil operatorului.

Prin înregistrarea pe site-ul web al operatorului de date, adresa IP atribuită de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizată de persoana vizată - data și ora înregistrării sunt, de asemenea, stocate. Stocarea acestor date are loc în fundal, care este singura modalitate de a preveni utilizarea abuzivă a serviciilor noastre și, dacă este necesar, de a face posibilă investigarea infracțiunilor comise. Prin urmare, păstrarea acestor date este necesară pentru a proteja. Aceste date nu sunt transmise terților decât dacă există o obligație legală de a transmite datele sau dacă transferul servește scopului urmăririi penale.

Înregistrarea persoanei vizate, cu indicarea voluntară a datelor cu caracter personal, este menită să permită operatorului să ofere persoanelor vizate conținut sau servicii care pot fi oferite utilizatorilor înregistrați numai datorită naturii problemei. Persoanele înregistrate sunt libere să modifice datele cu caracter personal specificate în timpul înregistrării în orice moment sau să le șteaștea complet din stocul de date al operatorului.

Operatorul de date furnizează, în orice moment, informații, la cerere, fiecărei persoane vizate cu privire la datele cu caracter personal stocate despre persoana vizată. În plus, operatorul de date va corecta sau șterge datele cu caracter personal la cererea sau indicarea persoanei vizate, în măsura în care nu există obligații legale de custodie. Toți angajații operatorului sunt la dispoziția persoanelor vizate din acest domeniu ca persoane de contact.

6. Aboneaza-te la newsletter-urile noastre
Pe site-ul web al AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO, utilizatorii au posibilitatea de a se abona la newsletter-ul nostru. Masca de intrare utilizată în acest scop determină ce date cu caracter personal sunt transmise, precum și momentul în care buletinul informativ este comandat de operatorul de date.

Cel AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO își informează periodic clienții și partenerii de afaceri prin intermediul unui newsletter despre ofertele comerciale. Buletinul informativ poate fi primit de persoana vizată numai dacă (1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și (2) înregistrările persoanei vizate pentru expedierea buletinului informativ. Un e-mail de confirmare va fi trimis la adresa de e-mail înregistrată de o persoană vizată pentru prima dată pentru expedierea buletinului informativ, din motive legale, în cadrul procedurii dublei acceptări. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a dovedi dacă proprietarul adresei de e-mail în calitate de persoana vizată este autorizat să primească buletinul informativ.

La înregistrarea la newsletter, stocăm, de asemenea, adresa IP a sistemului informatic atribuit de furnizorul de servicii Internet (ISP) și utilizat de persoana vizată în momentul înregistrării, precum și data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a înțelege (posibila) utilizare abuzivă a adresei de e-mail a unei persoane vizate la o dată ulterioară și, prin urmare, servește obiectivului protecției juridice a operatorului.

Datele cu caracter personal colectate ca parte a înregistrării unui buletin informativ vor fi utilizate numai pentru a trimite newsletter-ul nostru. În plus, abonații la newsletter pot fi informați prin e-mail, cu condiția ca acest lucru să fie necesar pentru funcționarea serviciului de newsletter sau o înregistrare în cauză, deoarece acest lucru poate apărea în cazul unor modificări ale ofertei de newsletter sau în cazul unei modificări a circumstanțelor tehnice. Nu va exista niciun transfer de date cu caracter personal colectate de serviciul de newsletter către terți. Abonamentul la newsletter-ul nostru poate fi reziliat de către persoana vizată în orice moment. Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care partea interesată l-a furnizat pentru trimiterea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. În scopul retragerii consimțământului, un link corespunzător poate fi găsit în fiecare buletin informativ. De asemenea, vă puteți abona de la newsletter în orice moment direct pe site-ul web al operatorului de date sau îl puteți comunica operatorului de date într-un mod diferit.

7. Urmărirea buletinelor informative
Newsletter-ul de AGRARIA GIOIESE BY DE CARIA ANTONIO conține așa-numiți pixeli de urmărire. Un pixel de urmărire este un grafic miniatural încorporat în astfel de e-mailuri, care sunt trimise în format HTML pentru a permite înregistrarea și analiza fișierelor jurnal. Acest lucru permite o analiză statistică a succesului sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO poate vedea dacă și când a fost deschis un e-mail de către o persoana vizată și ce link-uri din e-mail au fost apelate de persoanele vizate.

Astfel de date cu caracter personal colectate în pixelii de urmărire conținute în buletinele informative sunt stocate și analizate de către operator pentru a optimiza expedierea newsletter-ului, precum și pentru a adapta conținutul viitoarelor buletine informative și mai bine la interesele persoanei vizate. Aceste date cu caracter personal nu vor fi transmise terților. Persoanele vizate au dreptul în orice moment de a revoca declarația separată de consimțământ emisă prin procedura de dublă acceptare. După revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de operator. Cel AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO consideră automat o retragere de la primirea buletinului informativ drept o revocare.

8. Posibilitatea de a contacta prin intermediul site-ului
Site-ul web al AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO conține informații care permit un contact electronic rapid cu compania noastră, precum și o comunicare directă cu noi, care include și o adresă generală a așa-numitei poște electronice (adresă de e-mail). Dacă o persoană vizată contactează operatorul prin e-mail sau printr-un formular de contact, datele cu caracter personal transmise de persoana vizată sunt stocate automat. Astfel de date cu caracter personal transmise în mod voluntar de către o persoană vizată operatorului sunt stocate în scopul prelucrării sau contactării persoanei vizate. Nu există niciun transfer al acestor date cu caracter personal către terți.

9. Ștergerea și blocarea de rutină a datelor cu caracter personal
Operatorul prelucrează și stochează datele cu caracter personal ale persoanei vizate numai pe perioada necesară atingerii scopului stocării sau în măsura în care acest lucru este acordat de legiuitorul european sau de alți legiuitori în legile sau reglementările la care este supus operatorul.

În cazul în care scopul stocării nu este aplicabil sau dacă expiră o perioadă de păstrare prevăzută de legiuitorul european sau de un alt legiuitor competent, datele cu caracter personal sunt blocate sau șterse în mod regulat în conformitate cu cerințele legale.

10. Drepturile părții interesate
a) Dreptul de confirmare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține de la operator confirmarea faptului că există sau nu date cu caracter personal care o privesc. Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept de confirmare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

b) Dreptul de acces
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține de la operator informații gratuite cu privire la datele sale cu caracter personal stocate în orice moment și o copie a informațiilor respective. În plus, directivele și regulamentele europene acordă persoanei vizate acces la următoarele informații:

scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal vizate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;
dacă este posibil, perioada preconizată pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a determina perioada respectivă;
existența dreptului de a solicita operatorului să rectifice sau să șteargă datele cu caracter personal sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau de a se opune unei astfel de prelucrări;
existența dreptului de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea acestora;
existența unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, menționate la articolul 22 alineatele (1) și (4) din RGPD și, cel puțin în astfel de cazuri, informații semnificative despre logica în cauză, precum și semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
În plus, persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la transferul de date cu caracter personal către o țară terță sau o organizație internațională. Într-un astfel de caz, persoana vizată are dreptul de a fi informată cu privire la garanțiile corespunzătoare referitoare la transfer.

Dacă o persoană vizată dorește să facă uz de acest drept de acces, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

c) Dreptul la rectificare
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Având în vedere scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin depunerea unei declarații suplimentare.

Dacă o persoană vizată dorește să își exercite acest drept de rectificare, el sau ea poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului.

d) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a obține de la operator ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc fără întârzieri nejustificate, iar operatorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.
Persoana vizată își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD și în cazul în care nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
Persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din RGPD și nu există motive legitime legitime pentru prelucrare sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din RGPD.
Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale în dreptul Uniunii sau al statelor membre la care este supus operatorul.
Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferta de servicii ale societății informaționale menționată la articolul 8 alineatul (1) din RGPD.
În cazul în care se aplică unul dintre motivele menționate mai sus și persoana vizată dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal stocate de AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO, el poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al operatorului de date. Un angajat al AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO trebuie să se asigure cu promptitudine că cererea de anulare este respectată imediat.

În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul articolului 17 alineatul (1), să șteargă datele cu caracter personal, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costurile de punere în aplicare, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa alți operatori cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ștergerea de către operatorii respectivi a oricărui link, copierea sau reproducerea acestor date cu caracter personal, deși prelucrarea nu este necesară. Un angajat al AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO va organiza măsurile necesare în cazuri individuale.

e) Dreptul la restricționarea prelucrării
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european pentru a obține de la operator restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică una dintre următoarele condiții:

Exactitatea datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal.
Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora.
Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, ci este solicitat de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.
Persoana vizată s-a opus prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din RGPD în așteptarea verificării faptului că motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dacă este îndeplinită una dintre condițiile menționate mai sus, iar persoana vizată dorește să solicite restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal stocate de AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO, poate contacta în orice moment orice angajat al operatorului de date. Angajatul AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO va aranja restricționarea prelucrării.

f) Dreptul la portabilitatea datelor
Fiecare persoană vizată are dreptul, recunoscut de legiuitorul european, de a primi date cu caracter personal care o privesc, furnizate unui operator, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. Acesta are dreptul de a transmite astfel de date unui alt operator fără obstacole operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul menționat la articolul 6 alineatul (1) litera (a) din RGPD sau la articolul 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD, sau un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD, iar prelucrarea se efectuează prin mijloace automatizate, cu condiția ca prelucrarea să nu fie necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau în exercitarea autorității publice conferite operatorului.

În plus, în exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor în temeiul articolului 20 alineatul (1) din RGPD, persoana vizată are dreptul de a transmite date cu caracter personal direct de la un operator la altul, în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, și în acest sens nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altora.

Pentru a-și afirma dreptul la portabilitatea datelor, persoana vizată poate contacta în orice moment orice angajat al AGRARIA GIOIESE BY DE CARIA ANTONIO.

g) Dreptul la opoziție
Fiecare persoana vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, care se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) din RGPD. Acest lucru este valabil și pentru crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții.

Cel AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO nu va mai prelucra datele cu caracter personal în cazul obiecției, cu excepția cazului în care putem demonstra motive legitime imperioase pentru prelucrarea care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale.

În cazul în care AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc pentru un astfel de marketing. Acest lucru se aplică creării de profiluri în măsura în care este legată de un astfel de marketing direct. Dacă persoana vizată se opune la AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO pentru elaborarea în scopuri de marketing direct, AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO nu va mai prelucra datele cu caracter personal în aceste scopuri.

În plus, persoana vizată are dreptul, din motive legate de situația sa particulară, să se opună prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc prin AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice în conformitate cu articolul 89 alineatul (1) din RGPD, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru desfășurarea unei activități desfășurate din motive de interes public.

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, persoana vizată poate contacta orice angajat al AGRARIA GIOIESE BY DE CARIA ANTONIO. În plus, persoana vizată este liberă, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și, prin derogare de la Directiva 2002/58/CE, să facă uz de dreptul său de a se opune prin mijloace automatizate, utilizând specificații tehnice.

h) luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv crearea de profiluri
Fiecare persoană vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice asupra sa sau care o afectează în mod semnificativ, cu condiția ca decizia (1) să nu fie necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date, sau (2) nu este autorizată de legislația Uniunii sau a statelor membre la care este supus operatorul și care stabilește, de asemenea, măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate sau (3) nu se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate, AGRARIA GIOIESE DI DE CARIA ANTONIO implementează măsuri adecvate pentru a proteja drepturile și libertățile persoanei vizate și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul de a obține intervenția umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite drepturile privind procesul decizional individual automatizat, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al AGRARIA GIOIESE BY DE CARIA ANTONIO.

i) Dreptul de a retrage consimțământul pentru protecția datelor
Fiecare persoana vizată are dreptul acordat de legiuitorul european de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în orice moment.

În cazul în care persoana vizată dorește să își exercite dreptul de a retrage consimțământul, aceasta poate, în orice moment, să contacteze orice angajat al AGRARIA GIOIESE BY DE CARIA ANTONIO.

11. Temeiul juridic pentru prelucrare
Artă. 6 (1) pe. un GDPR servește drept temei juridic pentru operațiunile de prelucrare pentru care obținem consimțământul pentru un anumit scop de prelucrare. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, cum ar fi atunci când operațiunile de prelucrare sunt necesare pentru furnizarea de bunuri sau pentru furnizarea oricărui alt serviciu, prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD. b GDPR. Același lucru este valabil și pentru operațiunile de prelucrare necesare pentru executarea măsurilor precontractuale, de exemplu în cazul solicitărilor referitoare la produsele sau serviciile noastre. Compania noastra este supusa obligatiei legale care prevede prelucrarea datelor cu caracter personal, de exemplu pentru indeplinirea obligatiilor fiscale, prelucrarea se bazeaza pe art. 6 (1) pe. c GDPR. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice. Acesta ar fi cazul, de exemplu, dacă un vizitator ar fi rănit în societatea noastră și numele, vârsta, datele de asigurare de sănătate sau alte informații vitale ar trebui să fie transmise unui medic, spital sau unei alte terțe părți. Prin urmare, prelucrarea s-ar baza pe art. 6 (1) pe. d GDPR. În cele din urmă, operațiunile de prelucrare s-ar putea baza pe articolul 6 alineatul (1) litera (lit). f GDPR. Acest temei juridic este utilizat pentru operațiunile de prelucrare care nu sunt acoperite de niciunul dintre motivele legale menționate mai sus, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de compania noastră sau de o terță parte, cu excepția cazului în care astfel de interese sunt depășite de interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal. Astfel de operațiuni de prelucrare sunt permise în special, deoarece au fost menționate în mod expres de legiuitorul european. El a considerat că un interes legitim ar putea fi asumat dacă persoana vizată este un client al operatorului (considerentul 47, teza 2, GDPR).

12. Interesele legitime urmărite de operator sau de un terț
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (lit. f) din RGPD). Pentru GDPR, interesul nostru legitim este să ne desfășurăm activitatea în favoarea bunăstării tuturor angajaților și acționarilor noștri.

13. Perioada de păstrare a datelor cu caracter personal
Criteriile utilizate pentru a determina perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sunt perioadele de păstrare prevăzute de lege. După expirarea acestei perioade, datele corespunzătoare sunt șterse în mod regulat, cu condiția ca acestea să nu mai fie necesare pentru îndeplinirea contractului sau pentru începerea unui contract.

14. Furnizarea datelor cu caracter personal ca cerință legală sau contractuală; Cerința de a încheia un contract; Obligația părții interesate de a furniza date cu caracter personal; posibilele consecințe ale nefurnizării acestor date
Clarificăm faptul că furnizarea datelor cu caracter personal este parțial impusă de lege (de exemplu, reglementările fiscale) sau poate rezulta, de asemenea, din dispoziții contractuale (de exemplu, informații despre partenerul contractual). Uneori poate fi necesar să se încheie un contract prin care persoana vizată să furnizează date cu caracter personal, care trebuie să fie prelucrate ulterior de către noi. Persoana vizată este, de exemplu, obligată să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu aceasta. Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar avea drept consecință faptul că contractul cu persoana vizată nu ar putea fi încheiat. Înainte ca datele cu caracter personal să fie furnizate de persoana vizată, persoana vizată va contacta orice angajat. Angajatul clarifică persoanei vizate dacă furnizarea datelor cu caracter personal este impusă de lege sau contract sau este necesară pentru încheierea contractului, dacă există o obligație de a furniza date cu caracter personal și consecințele nefurnizării datelor cu caracter personal.

15. Existența unor procese decizionale automatizate
În calitate de companie responsabilă, nu folosim luarea automată a deciziilor sau crearea de profiluri.